Više od 70% građana nedovoljno zastupljeno u parlamentu

U poslednja tri saziva Narodne skupštine čak 88% upravnih okruga (22 od 25 okruga) nije imalo dovolјan broj poslanika a pozitivnu zastuplјenost[1] imali su samo Beogradski, Srednjobanatski i Raški upravni okrug. Građani ostala 22 okruga, koji čine više od 70% ukupnog stanovništva Srbije, nisu imali dovolјan broj poslanika u parlamentu u odnosu na broj stanovnika.

Share