Skandal

Više od 70% građana smatra da poslanici u Skupštini više brinu o interesima svojih političkih stranaka, nego o interesima građana, a samo 14% veruje da poslanici zastupaju interese običnih građana- pokazalo je istraživanje

Share