Znam za jedan grad, NE zove se Beograd

Gradonačelnik Beograda, Siniša Mali pokrenuo je inicijativu za izmenu Zakona o glavnom gradu u okviru koje bi grad Beograd trebalo da dobije veća ovlašćenja. Cilj ove inicijative je da se za odlučivanja koja se tiču građana i koja ne zahtevaju nikakve dodatne informacije, osim onih koje već postoje na nivou lokalne samouprave, ne traže dodatna odobrenja i saglasnosti sa republičkog nivoa. Ministarka za državnu upravu i lokalnu samoupravu, Kori Udovički, pozitivno je reagovala na inicijativu gradonačelnika Beograda izjavivši da je to zapravo decentralizacija, da je to spuštanje vlasti na nivo na kome građani mogu najbolje da reaguju i da se nada da će predlog doći pred skupštinu.

Nacionalna koalicija za decentralizaciju paralelno je pokrenula inicijativu u okviru koje bi se, izmenom Zakona o lokalnoj samoupravi i seta pratećih zakona i ostalim gradovima u Srbiji dala veća ovlašćenja i apelovala na gradonačelnike ta 23 grada i poslanike iz tih gradova da se aktivno pridruže inicijativi .

Jednakost i ravnopravnost svih građana su, ne samo elementarne vrednosti demokratije već i prava zagarantovana Ustavom Republike Srbije. Takođe, prenošenje nadležnosti sa republičkog nivoa na nivo lokalne samouprave predstavlja jedan od ciljeva same Nacionalne strategije za reformu državne uprave koja pretpostavlja proces decentralizacije kao osnov za ravnomeran regionalni razvoj.

Prvi podaci nakon mesec dana kampanje zagovaranja za dopunu seta zakona koji bi (i ostalim gradovima) dali dodatna ovlašćenja pokazali su da:

  1. Narodni poslanici ne otvaraju službeni mail – samo dva poslanika odgovorila su na mejl (značajan broj tih istih poslanika na Twitter-u izjavio da podržavaju inicijativu, a Niški poslanici PUPS-a, Milorad Stošić i Ninoslav Stojadinović su podržali inicijativu)
  2. Gradonačelnici su potvrdili prijem poziva da učestvuju, ali su izostali odgovori o tome da li se priključuju akciji.
  3. Gradonačelnik Niša, dr. Zoran Perišić, ko je istovremeno i predsednik Stalne konferencije gradova i opština, je zvanično podržao akciju i izjavio da će sva ovlašćenja koja se daju Beogradu morati da dobiju i ostali gradovi u Srbiji.

NKD se već pet godina unazad bavi temama decentralizacije i demokratizacije na čijim se načelima zasniva i ova inicijativa. Lokalna samouprava je i zakonom definisana kao pravo građana da upravljaju javnim poslovima od neposrednog, zajedničkog i opšteg interesa za lokalno stanovništvo. Smatramo da je važno, posebno u svetlu predstojećih izbora, da građani znaju kakav je stav njihovog gradonačelnika i njihovih poslanika prema ovoj inicijativi.

Veća nadležnost ali i odgovornost lokalne samouprave bi u velikoj meri mogla da doprinese ne samo ravnomernom regionalnom razvoju i poboljšanju uslova za poslovanje na lokalu već i unapređenju uslova za život građana.

Naša koalicija će i dalje pratiti reakcije narodnih poslanika i gradonačelnika iz svih 23 jedinica lokalne samouprave (koje imaju status grada) i obaveštavaće građane o njihovom stavu i aktivnostima vezanim za inicijativu.

Share