Priručnik o izbornim sistemima – Savo Manojlović

Vladavina većine, zaštita manjina, vladavina prava, podela vlasti, partijski pluralizam i poštovanje ljudskih prava su neke od vrednosti moderne demokratije.

Moderna teorijska misao koja podrazumeva da država postoji zbog naroda a ne narod zbog države možda najbolje odgovara na pitanje zbog čega su izbori važni i zašto bi trebalo da budu oličenje, realna slika i mehanizam građanske suverenosti.

Kako funkcioniše izborni sistem?

Zašto su izbori važni?

Zbog čega su političke patije nezaobilazni deo sistema?

Koji su postojeći, primenjeni modeli izbornog sistema i šta su njihove prednosti i mane možete saznati u autorskom priručniku koji je napisao Savo Manojlović, član naše ekspertske grupe, doktorand na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu i saradnik u Institutu za uporedno pravo.

Ovde možete preuzeti priručnik

Share