Čiji je novac u budžetu države?

Featured Video Play Icon

Da li se država ponaša kao dobar domaćin kada planira budžet za narednu godinu?

Ministarstvo finansija sa korisnicima priprema nacrt budžeta i dostavlja vladi na usvajanje. Vlada predlog budžeta dostavlja Narodnoj skupštini, koja raspravlja o njemu, menja ga donošenjem amandmana i konačno donosi Zakon o budžetu.

Budžet je uvek ogledalo politike.

Share