Koliko se iz republičkog budžeta izdvaja za lokalne samouprave u Srbiji?

Featured Video Play Icon

Zašto ljudi u Francuskoj žele da žive u malim mestima, a mala mesta u Srbiji nestaju?

Sve države na svetu koje drže do sebe i demokratskih načela vode računa o nerazvijenim mestima i politikama ravnomernog regionalnog razvoja.

Srbija nema politiku ravnomernog regionalnog razvoja.

Od 10 dinara koje lokalna samouprava daje državi, 9 dinara ide Republičkoj vlasti a jedan dinar se vraća gradovima i opštinama.

Share