Centralizacija zdravstva

Featured Video Play Icon

👉 Više od pola teritorije (54%) Republike Srbije nije pokriveno hitnom medicinskom pomoći, iako je ona građanima Ustavom zagarantovana.

👉 Ovim problemom su pogođena uglavnom sela.

👉 Čak su i lokalne samouprave, čije su zdravstvene ustanove do sada funkcionisale dobro i po zakonu, centralizovane i o njihovom poslovanju sada odlučuje država a ne lokalna samouprava.

Share