Izgradnja MHE u Rakiti – problem za sve reke Srbije

Featured Video Play Icon

Institucije ignorišu zakon u slučaju MHE u Rakiti.

Iako je Ministarstvo zaštite životne sredine 8.januara 2019. godine naložilo vađenje cevovoda u dužini od 300m, investitor nastavlja sa radovima.

Nadležni ćute.

Share