VD stanje – Poigravanje sa zakonskim sistemom?!

Featured Video Play Icon

Iako su sve stranke na vlasti koristile status VD za politička nagrađivanja, poslednjih godina ova pojava dobija nove razmere – Većina VD direktora ostaje na toj funkciji mnogo godina i nakon isteka statusa i svaka odluka doneta na taj način praktično postaje ništavna.

Share