Da li u Srbiji postoje uslovi za fer izbore?

Featured Video Play Icon

Šta su spuštanje cenzusa na 3% i povećanje učešća žena u politici na 40% promenili u predizbornim odlukama političkih stranaka.

Šta je cilj ovakvih promena pred izbore?

Share