6 stvari koje treba da znate o glasanju

Kako nam se bliže redovni parlamentarni, pokrajinski i, u većini gradova i opština lokalni izbori, odlučili smo da odgovorimo na najčešća pitanja i dileme koje imaju birači uoči i tokom samog izbornog dana. Nadamo se da će vam naši odgovori pomoći da, bez pritisaka i isključivo svojom voljom, odlučite da li ćete i kome dati glas.

1. Da li mogu da izađem na lokalne, a ne na parlamentarne izbore? Ili obratno?

Da. Nemate obavezu da glasate na svim nivoima, a ukoliko ne želite da glasate na jednom, to ne isključuje vašu mogućnost da glasate na drugom nivou. To u praksi izgleda tako što se na biračkom mestu pre samog glasanja izjašnjavate da ćete glasati npr. samo na lokalnim izborima, a ne i na republičkim (ili obratno). Bilo je iskustava gde bi članovi biračkog odbora vršili pritisak na glasače tvrdeći da je to nemoguće, ali Zakon je na Vašoj strani. Važno je samo da potpišete birački spisak za lokalne izbore, a da odbijete da se potpišete na birački spisak za republičke izbore (ili obratno, ukoliko tako želite). Nakon što to učinite, dobićete glasački listić samo za jedan nivo izbora. Ukoliko članovi biračkog odbora insistiraju i dalje da morate da glasate na oba nivoa, tražite da podnesete prigovor birača i opišite situaciju u Prigovoru na licu mesta. Potrebno vam je ne više od 5 minuta da popunite prigovor.

Ukoliko glasate u Vojvodini, postoje tri biračka spiska, jer se tamo glasa i za pokrajinske izbore, dok u ostatku Srbije postoje dva. Potpisujete se samo na birački spisak koji se odnosi na nivo izbora na koji izlazite, i uzimate samo glasački listić za taj nivo izbora. U suprotnom, ukoliko se potpišete na svaki spisak i preuzmete listiće, tretiraće se kao da ste glasali na svim nivoima, čak iako poništite listić, ili ga ponesete kući.

Vaše glasanje završavate tako što popunjeni glasački listić ubacujete u odgovarajuću glasačku kutiju, namenjenu nivou izbora na kojima ste glasali.

2. Ako potpišem da ću glasati za neku partiju, da li to moram da učinim?

Ukoliko ste svojim potpisom dali podršku nekoj partijskoj listi, to vas ni na koji način ne obavezuje da na dan izbora glasate za tu stranku ili koaliciju.

3. Može li neko da proveri za koga sam glasao?

Niko ne može ni na koji način proveriti za koga ste glasali. Ustav Republike Srbije i zakoni propisuju da je glasanje tajno, a glasanje na biračkom mestu obavlja se iza paravana, koji treba da obezbedi da niko ne može da utvrdi da li ste i na koji način glasali.

Niste dužni da odgovarate na pitanja da li ste i za koga glasali, bez obzira da li vas to pita član biračkog odbora, posmatrač, novinar, policajac, prijatelj, poznanik ili neki drugi birač.

4. Šta ako od mene traže da fotografišem svoj glasački listić?

Izbornim zakonima jasno je propisano da je na biračkom mestu zabranjeno korišćenje mobilnih telefona i drugih sredstava veza i komunikacija, kao i foto-aparata i kamera. Ukoliko fotografišete svoj glasački listić, narušena je tajnost glasanja, što je krivično delo propisano članom 160. Krivičnog zakonika:

Ko na izborima ili referendumu povredi tajnost glasanja, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do šest meseci.

Ako delo iz stava 1. ovog člana učini član biračkog odbora ili drugo lice u vršenju dužnosti u vezi sa glasanjem, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do dve godine.

Ukoliko ste uplašeni i ucenjeni, te ipak odlučite da fotografišete listić, postoji način da glasate kako želite. Nakon što zaokružite ili podvučete izbornu listu za koju ste primorani da glasate i fotografišete listić, potrebno je da zaokružite ili podvučete i sve ostale liste na glasačkom listiću, te da precrtate sve liste za koje ne želite da glasate. Obavezno izuzmite iz precrtavanja onu listu kojoj želite da date glas, i na taj način će biti jasno kome ide vaš glas. Tako ćete dobiti listić na kojem su sve liste zaokružene ili podvučene, a samo jedna lista (ona za koji želite da glastate) ostaje NEPRECRTANA.

Prema pravilniku RIK-a važeći glasački listić jeste onaj na kome je zaokružen jedan redni broj ispred naziva izborne liste, kao i glasački listić koji je popunjen na način iz kojeg se sa sigurnošću može zaključiti za koga je birač glasao.

5. Ako poništim glasački listić, da li se računa da sam izašao na izbore?

Broj izašlih na glasanje ne računa se prema broju važećih listića ili onih koji su ubačeni u kutiju, već prema broju potpisa u izvodu iz biračkog spiska. „Beli“ ili nevažeći listići, kao i listići koje glasači odnesu sa biračkog mesta, računaju se u ukupnom broju birača koji su izašli na izbore.

Bilo da je vaša namera da nekome date svoj glas ili da poništite glasački listić, kada preuzimate listić za glasanje potpisujete se u izvod iz biračkog spiska. To je trenutak koji zapravo znači da jeste glasali.

6. Šta mogu da uradim ako mi daju popunjen listić, i od mene traže da donesem prazan sa biračkog mesta?

Ukoliko vam neko da popunjen listić i od vas zahteva da iznesete prazan sa biračkog mesta, od vas želi da učestvujete u izbornoj krađi koja je poznata pod nazivom „bugarski voz“.

„Bugarski voz“ funkcioniše tako što jedan glasač iznese nepopunjen glasački listić umesto da ga ubaci u glasačku kutiju, pa se njegov listić popunjava van biračkog mesta, u korist onih koji na ovaj način narušavaju izbornu volju građana. Popunjeni listić se nakon toga daje prvom sledećem glasaču u „vagonu”, te on glasa popunjenim, a iznosi novi prazan listić, koji se dalje popunjava i unosi na biračko mesto. Ovaj proces se ponavlja, bukvalno u krug, sve dok ima „vagona”.

Kao i u slučaju prinudnog fotografisanja listića, i kod „bugarskog voza“ postoji način da iskažete svoju volju – kada dobijete popunjeni glasački listić na kome je zaokružena i podvučena neka izborna lista, potrebno je da zaokružite ili podvučete i sve ostale liste za koje ne želite da glasate, i da ih precrtate. Izuzmite onu listu za koju želite da glasate, i na taj način će biti jasno kome ide vaš glas.

Takođe, važno je da znate da je članom 27 Pravilnika o radu biračkih odbora predviđeno da ukoliko članovi biračkog odbora posumnjaju da birač nije ubacio listić u kutiju, o tome obaveštavaju policiju i radno telo RIK-a, i taj događaj unose u zapisnik.

Share