Kakva je sudbina peticija u Srbiji?

Featured Video Play Icon

Zakon propisuje brojne načine na koje, pored izlaska na izbore, građani mogu uticati na politiku.

Na primer, građani peticijom mogu da traže od institucija da preispitaju i promene neku odluku, dok Ustav daje i pravo građanima da preko narodnih inicijativa predlažu i donošenje Zakona u Skupštini Srbije.

Da li su u tome do sada uspevali? Da li će i nakon izmena Zakona o referendumu i narodnoj inicijativi ovo pravo ostati privilegija?

Share