Tipovi izbornih sistema (većinski, proporcionalni i mešoviti izborni sistemi)

Featured Video Play Icon

U Srbiji se za izbor narodnih poslanika primenjuje proporcionalni izborni sistem. Šta to u stvari znači?

To znači da se umesto pojedinačnih kandidata biraju liste kandidata, odnosno liste partija, koalicija i saveza. Osvojeni mandati se raspoređuju u skladu sa procentom dobijenih glasova. Izborni sistem u Srbiji je proporcionalan, Srbija je jedna izborna jedinica, a izborne liste su takozvane zatvorene.

Uz postojeći izborni sistem mogućnost predstavljanja svih krajeva Srbije je nemoguća. Izbor predstavnika je sveden na minimum, dok je mogućnost rasta ucenjivačkog potencijala partija sa malom podrškom u biračkom telu enormno velika.

Zbog toga nam je potrebna hitna reforma izbornog sistema, jer samo u tom slučaju birači će biti zaista birači, a ne glasači.

Share