Pogledaj predloge i ocene! Predloži sistem!

Šta je EDI?

Šta je EDI?

EDI je kompleksna matematička formula koja meri kako različiti modeli izbornog sistema doprinose razvoju demokratije u Srbiji. EDI mogu da koriste svi oni koji kroz predloge za izmene zakona i različite inicijative predlažu promenu izbornih sistema-Vlada RS, političke partije, organizacije civilnog društva, stručna javnost, itd. EDI ocenjuje različite aspekte izbornog sistema kao što su:

1. U kojoj meri predlog izbornog sistema obezbeđuje teritorijalnu zastupljenost svih delova Srbije u parlamentu

2. U kojoj meri predlog izbornog sistema obezbeđuje prisustvo predstavnika nacionalnih manjina u parlamentu

3. U kojoj meri predlog izbornog sistema obezbeđuje ravnomerno prisustvo oba pola u parlamentu

4. U kojoj meri predlog izbornog sistema doprinosu ostvarenju principa odgovornosti izabranih poslanika u odnosu na građane
Kako je nastao EDI?

EDI je deo projekta „Stvar izbora“ koji sprovode udruženja: Nacionalna koalicija za decentralizaciju, Srbija u pokretu, Media i reform centar Niš uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Ovaj dvogodišnji projekat podržava veću uključenost javnosti u demokratskim i izbornim procesima i zastupa bolju i bližu komunikaciju između građana Srbije i njihovih izabranih predstavnika. Takođe ima za cilj podizanje svesti javnosti o važnosti reprezentativnosti građana u demokratskom društvu i podršku učešću građana i njihov aktivizam u vršenju vlasti.

U okviru ovog projekta angažovan je tim vodećih eksperata u Srbiji iz oblasti prava, političkih nauka i matematičke statistike koji je kreirao EDI.
Šta je cilj EDI-ja?

Cilj EDI-ja je da oceni postojeće modele izbornih sistema, ponudi predlog za njihovo unapređenje i pronađe one modele izbornog sistema koji bi najviše doprineli razvoju demokratije u Srbiji.

Pozivamo Vas da nam pošaljete Vaše predloge za promenu izbornog sistema na mejl edi@decentralizacija.org.rs a EDI će u roku od 48 sati izračunati ocenu demokratičnosti vašeg predloga. Naš stručni tim će vam poslati preporuke za unapređenje predloga, ukoliko bude potrebno.

Vaše predloge ćete moći da nam šaljete i putem interaktivnog upitnika koji će biti aktivan od avgusta 2015.

Šta je cilj EDI-ja?

Cilj EDI-ja je da oceni postojeće modele izbornih sistema, ponudi predlog za njihovo unapređenje i pronađe one modele izbornog sistema koji bi najviše doprineli razvoju demokratije u Srbiji.

Pozivamo Vas da popunite upitnik dole, a EDI će u roku od 48 sati izračunati ocenu demokratičnosti vašeg predloga. Naš stručni tim će vam poslati preporuke za unapređenje predloga, ukoliko bude potrebno.

Kako se koristi EDI?

Jednostavno. Ukoliko želite da ispitate demokratičnost Vašeg predloga izbornog sistema, popunite upitnik koji je pred Vama. EDI će obraditi sve unete parametre i dati vam ocenu od 0-5. Pritom, naš stručni tim će Vam dati preporuke u kom pravcu bi trebalo Vaš izborni sistem unaprediti.

Share