Da li biraš ili samo glasaš?

Aktuelni izborni sistem pretvara nas u glasače, umesto u birače. Kada treba da odaberemo poslanike koji će zastupati naše interese, možemo da glasamo isključivo za stranke, ali ne i da biramo pojedinca. Zbog toga predstavnici građana nemaju odgovornost prema onima koji su za njih glasali, već isključivo prema svojoj partiji. Tako stranke postaju izuzetno moćne i uticajnije i od samih institucija.

Zahvaljujući aktuelnom sistemu političke stranke mogu da, nakon izbora, prekrajaju svoje liste, tako da građani zapravo glasaju, ali partije su te koje biraju. Budući da se ne glasa za pojedince, preletanje iz stranke u stranku omogućava da u lokalne parlamente uđu one stranke koje nisu ni učestvovale na izborima, a da glas dat opoziciji preleti u vlast, ređe i obratno.

Ovo su samo neki od razloga zbog kojih građani smatraju da izbori nemaju smisla, pa se zato mnogi odriču svog demokratskog prava ili glasaju za “manje zlo”.

Neophodna reforma izbornog sistema

Zbog toga je promena izbornog sistema neophodna kako bi građani umesto partijskih vojnika dobili SVOJE predstavnike u parlamentu, za šta se organizacije i pojedinci okupljeni oko Nacionalne koalicije za decentralizaciju zalažu kampanjom Biram koga biram.

Share