Deklaracija

KAKAV IZBORNI SISTEM ŽELIMO?

Polazeći od toga da izbori predstavlјaju najznačajniji vid ostvarivanja građanske suverenosti i učešća građana u postupku političkog odlučivanja u modernoj državi, da slobodni i pošteni izbori predstavlјaju osnov legitimnosti vlasti i kamen temelјac demokratije, kao i da ishod izbora utiče na sastav parlamenta i vlade,

Mi, građani Srbije želimo i potreban nam je izborni sistem:

 1. u kojem se izraživa jedinstvo građana, ali i političke razlike koje postoje među nama;
 1. u kojem znamo ko nas predstavlјa i ko zastupa naše interese, kome smo poverili našu suverenost i ko je odgovaran za sprovođenje naše volјe;
 1. u kojem su naše razlike izražene na način koji ne sprečava ostvarivanje zajedničkih cilјeva;
 1. u kojem je omogućena veza sa našim predstavnicima (za vreme celokupnog trajanja mandata) koji su svesni da za svoj mandat odgovaraju nama kao građanima;
 1. u kojem se efikasno sprovodi javni interes, ali ne negira postojanje različitih mišlјenja o tome šta je javni interes;
 1. u kojem su političke stranke sredstvo za udruživanje volјe građana oko političkih ideja, a ne za uzurpiranje volјe građana;
 1. u kojem su političke stranke mehanizam za efikasno sprovođenje javnog interesa legitimisanog na izborima, a ne za ostvarivanje ličnih interesa;
 1. u kojem su političke stranke institucije kroz koje svako može kandidovati sopstvene političke ideje, a ne eksluzivni monopol odabranih;
 1. u kojem građani imaju prava da biraju koji će politički program predstavlјati otelotvorenje javnog interesa, ali i da svim građanima bude jednako dostupno da kandiduju sopstvene političke ideje;
 1. u kojem ćemo birati najbolјe, a ne najmanje loše;
 1. u kojem ćemo glasati za nešto, a ne protiv nečega.

Srbiji je potreban izborni sistem koji većina njenih građana i naroda želi.

 

Share