Iako su sve stranke na vlasti koristile status VD za politička nagrađivanja, poslednjih godina ova pojava dobija nove razmere.

Share