';

Ko smo mi?

Narodni, ne partijski poslanik!
Mi smo inicijativa građana koji veruju da je Srbiji potrebna promena izbornog sistema.
Saznajte više

Alternativni sistemi

Šest alternativnih izbornih modela.
Istraživanje obuhvata analizirane prednosti i mane važećeg izbornog modela u Srbiji.
Saznajte više

Interaktivna mapa

Mapa izbornih sistema evropskih zemalja
Interaktivna mapa pomaže da se bliže upoznate sa izbornim sistemima evropskih zemalja.
Mapa

Kakav izborni sistem želimo?

Image module

Polazeći od toga da izbori predstavlјaju najznačajniji vid ostvarivanja građanske suverenosti i učešća građana u postupku političkog odlučivanja u modernoj državi, da slobodni i pošteni izbori predstavlјaju osnov legitimnosti vlasti i kamen temelјac demokratije, kao i da ishod izbora utiče na sastav parlamenta i vlade.

delimiter image

Srbiji je potreban izborni sistem koji većina njenih građana i naroda želi.

Uvek aktuelne teme

O izbornom sistemu

Istraživanja i analize

Politički zabavnik

Napokon Korisna Debata

PET ČINJENICA O AKTUELNOM IZBORNOM SISTEMU

Aktuelni izborni sistem ima puno nedostataka, zbog čega je potrebno reformisati ga. Pročitajte više o činjenicama koje govore o nedostacima našeg izbornog sistema.
Saznajte više

Blog

Treći modul: Alternativni izborni sistemi i evropska praksa, prof. dr Dušan Vučićević

Na trećem predavanju, koje je održao profesor dr Dušan Vučićević, diskutovalo se o našem izbornom sistemu i njegovoj potencijalnoj promeni. Iako proporcionalni izborni sistem kakav je u Srbiji, koji obuhvata

Share
Drugi modul: Legalnosti i legitimitetu procesa prijavljivanja stranaka i kandidata, prof. dr Boban Stojanović

Drugo predavanje Šeste škole političkog i izbornog sistema održao je politikolog prof. dr Boban Stojanović. On je govorio o legalnosti i legitimitetu procesa prijavljivanja stranaka i kandidata. Na samom početku

Share
Prvi modul: Politički sistem – Struktura i funkcionisanje, prof. dr Milan Jovanović

  Prvo predavanje Šeste škole političkog i izbornog sistema održao je profesor dr Milan Jovanović, redovni profesor na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. On je učesnike upoznao sa strukturom i

Share