Istraživanje javnog mnenja: Apstinencija ili ignorisanje izbora

Nacionalna koalicija za decentralizaciju je, u saradnji sa Srećkom Mihailovićem, sprovela istraživanje o uzrocima apstinencije i motivima za nju. Istraživanje je naslovljeno Apstinencija ili ignorisanje izbora – „A zašto ne

Share
Analiza: Teritorijalna zastupljenost kandidata na izbornim listama

Uprkos tome što su decentralizacija, ravnomerni regionalni razvoj, demetropolizacija i debeogradizacija česte stavke u programima političkih stranaka, sadržina izbornih listi i zastupljenost kandidata iz većih gradova, posebno Beograda, ukazuju na suprotne tendencije.

Share
Šest alternativnih izbornih modela

U okviru inicijative Biram koga biram objavili smo istraživanje o alternativnim modelima izbornih sistema. Autori su prof. dr Milan Jovanović i doc. dr Dušan Vučićević.

Share
NA IZBORE POTROŠENO DEVET MILIJARDI

Država Srbija i njeni građani su u poslednjih pet godina samo za izbore na centralnom nivou izdvojili skoro devet milijardi dinara, od kojih više od 60 odsto (5.4 milijardi dinara)

Share
DOK POJEDINE DRŽAVE EU POLOVINU UKUPNOG BUDŽETA IZDVAJAJU ZA LOKALNI NIVO, SRBIJA LOKAL IZDVAJA DEVET PUTA MANJE NEGO ZA REPUBLIČKU KASU

*celokupno straživanje možete preuzeti na linku Dok u pojedinim razvijenim državama Evropske unije (EU) skoro polovina ukupnih budžetskih prihoda pripada lokalnom nivou, u Srbiji su prošle godine sve opštine, gradovi

Share
Priručnik o izbornim sistemima – Savo Manojlović

Vladavina većine, zaštita manjina, vladavina prava, podela vlasti, partijski pluralizam i poštovanje ljudskih prava su neke od vrednosti moderne demokratije. Moderna teorijska misao koja podrazumeva da država postoji zbog naroda

Share
Šta nam donosi novi saziv parlamenta?

Više od 40% gradova i opština, bez predstavnika u parlamentu Peto socioekonomsko istraživanje Nacionalne koalicije za decentralizaciju pokazuje da će u novom sazivu Narodne skupštine svog predstavnika imati građani iz

Share