Migracioni trendovi – kao posledica centralizacije i lošeg izbornog sistema

Centralizacija javne vlasti u Srbiji i loš izborni sistem, daju svoj danak - Srbija nestaje. Sve je više građana, svih starosnih kategorija, koji odlaze u potrazi za boljim i kvalitetnijim životom.

Share