Dekonstrukcija apstinencije: Ko najčešće, a ko najređe apstinira?

Neki profili građana češće se odlučuju za izlazak na izbore. Tako recimo 91% starijih od 65 godina izlazi na izbore i čak 86% penzionera. Sa druge strane 63% učenika i

Share
Istraživanje javnog mnenja: Apstinencija ili ignorisanje izbora

Nacionalna koalicija za decentralizaciju je, u saradnji sa Srećkom Mihailovićem, sprovela istraživanje o uzrocima apstinencije i motivima za nju. Istraživanje je naslovljeno Apstinencija ili ignorisanje izbora – „A zašto ne

Share