Partijsko zapošljavanje i politički klijentelizam u Srbiji poprimaju neviđene razmere.

Share

Da li je državna uprava produžena ruka vlasti? Da li je partijska knjižica vrednija od radne?

Share